Změny vozidel a dělostřelectva v aktualizaci 1.13

Změny vozidel a dělostřelectva v aktualizaci 1.13Odkaz na oficiální fórum https://worldoftanks...te-1-13-spg-changes/

Dělostřelectvo mělo vždy ve World of Tanks své vlastní místo a dočkalo se mnoha změn, které ovlivnily jeho hratelnost. Před několika měsíci jsme pro samohybná děla i jejich protivníky navrhli několik nových mechanik. A od jejich testování, které proběhlo společně s vámi, jsme ušli už dlouhou cestu. Nyní jsme připraveni všechny tyto změny zavést do hry. Pojďme se ještě před vydáním aktualizace 1.13 na nové prvky podívat blíže a zjistit, jak budou jejich mechaniky fungovat.

 

 

 

Hraní proti dělostřelectvu: Zvuková detekce

Začněme s prvky sloužícími k hraní proti dělostřelectvu a varování hráčů. Až do teď hráčům ostatních typů vozidel chyběly užitečné informace, kvůli čemuž neměli žádné efektivní nástroje, které by jim pomohly se dělostřelectvu postavit. Bylo obtížné sledovat akce nepřátelských samohybných děl a předvídat, z jakého směru potenciální nebezpečí hrozí. Nyní budete mít více možností pro taktickou analýzu, což vám umožní činit promyšlenější rozhodnutí a obdržet tak méně poškození od dělostřelectva, případně se mu zcela vyhnout.

Zvuková detekce (známá také jako „Šestý smysl na dělostřelectvo“) je zbrusu nová specializace pro velitele, která vás bude varovat před přilétajícími dělostřeleckými granáty. Pokud samohybné dělo vystřelí, hráčům, jejichž vozidla se nacházejí v zóně nebezpečí, se zobrazí speciální ukazatel. Velikost této zóny se bude odvíjet od poloměru výbuchu granátu daného samohybného děla.

 

Pokud je vozidlo v okamžiku, kdy dělostřelectvo vypálí střelu, mimo potenciálně nebezpečnou zónu, ale vjede do ní v okamžiku, kdy je granát ve vzduchu, pak se ukazatel nezobrazí. To se může stát především rychle se pohybujícím vozidlům.

Zvuková detekce se rovněž nespustí v případě, kdy vaše vozidlo omylem vjede do trajektorie granátu, a to za předpokladu, že vzdálenost od místa dopadu bude více než 75 metrů. Pokud se vaše vozidlo nachází uvnitř okruhu dopadu, pak se vám ukazatel zobrazí.

 

V závislosti na rychlosti granátu a jeho uražené vzdálenosti budete mít krátký čas na zareagování. Využijte ho proto na maximum. Pokud hrajete v pomalých a dobře obrněných vozidlech, mohou tyto hodnotné vteřiny stačit na to, abyste natočili svou korbu a efektivněji tak ochránili svůj tank. Taková reakce bude stačit na to, abyste snížili obdržené poškození (někdy docela výrazně).

Rychlá a obratná vozidla se dokonce mohou pokusit opustit zasaženou oblast. Čím dále od centra výbuchu budete, tím méně poškození a ochromení obdržíte. Možná se to zdá jako malý rozdíl, ovšem i posun o pouhý půl metr od centra výbuchu vám pomůže snížit potenciální množství obdrženého poškození a ochromení, a to bez ohledu na to, v jakém vozidle hrajete.

Jasnější trasírky granátů

Trasírky dělostřeleckých granátů jsou nyní mnohem jasnější a viditelnější, abyste je mohli rozpoznat i z dálky. Umožní vám takto odhadnout:

 • Přibližné pozice dělostřelectva
 • Směr jeho palby (odkud a kdy hráč vypálil)

Dříve jste mohli pozici samohybných děl odhadnout pouze na bojišti. Jasnější trasírky granátů vám však umožní vaše podezření potvrdit. Navíc budete schopni určit, kdy samohybné dělo pálí konkrétně na vás, a budete si tak moci najít bezpečnější pozici, abyste se zásahu vyhnuli.

 

Počáteční bod trasírky je vypočítán náhodně společně s trajektorií dělostřeleckého granátu a zobrazí se ve vzdálenosti alespoň 10 metrů od samohybného děla.

I když nebudete moci umístění dělostřelectva určit přesně na metr, tento prvek vám umožní lépe plánovat vaši bojovou strategii.

A přestože i tak nebude o moc jednodušší je odhalit, schopní hráči v samohybných dělech by už nyní měli začít plánovat, jak změní po výstřelu svou pozici. To, že nepřítel spatřil trasírku vašeho granátu, ještě neznamená, že musíte zůstat na místě a čekat, až vás dostane!

Palebné značky na minimapě

Palebné značky na minimapě vám umožní sledovat akce dělostřelectva a plánovat tak lépe vaši taktiku v bitvě. Jakmile dělostřelecký granát dopadne na zem, vozidlo či jakýkoliv jiný objekt, zobrazí se na témže místě na minimapě palebná značka. Ta bude viditelná pouze po dobu 10 sekund, což vám poskytne dostatek času na postřehnutí tohoto výstřelu.

Průběžné sledování minimapy bylo vždy velice užitečné. Koneckonců, všichni silní a zkušení hráči to tak dělají. Z minimapy je možné vyčíst množství důležitých informací a nyní k nim přibudou další. Pozorní velitelé budou schopní tento prvek využít na maximum. Pokud se například vedle vás objeví trasírka a na minimapě se zobrazí další dělostřelecká rána z jiné pozice, pak víte, že obě samohybná děla jsou právě teď nabíjena. To znamená, že během dalších 20 až 30 sekund od nich neobdržíte žádné poškození, což vám poskytne čas na provedení vašeho dalšího kroku. Můžete pokračovat v útoku, změnit pozici nebo dokonce nepřátele objet a stále mít čas na vyhledání úkrytu ještě předtím, než samohybná děla znovu vypálí.

Přepracovaná „Intuice“: Pomoc při výběru vhodných granátů

Dalším novým důležitým prvkem, který mají hráči bez samohybných děl nyní k dispozici, je přepracovaná specializace „Intuice“. Nyní se z ní stane schopnost a budou se ji moci naučit nabíječi. Díky tomuto prvku může být již nabitý granát rychle vyměněn za jiný typ munice.

Přesný čas, jaký změna typu granátu zabere, můžete vidět pod časomírou postupu nabíjení. Plně vycvičená schopnost „Intuice“ zrychlí proces výměny granátů o 60 %, přičemž je možné získat dalších 6 % v rámci velitelského bonusu. Bonusy Bratrů ve zbrani, Vylepšené ventilace, směrnic a potravinových spotřebních doplňků, jako je Zvláštní příděl potravy, mohou tuto hodnotu dále navýšit až na 84 %.

 

Pokud typ granátu změníte během nabíjení, schopnost „Intuice“ nebude fungovat a zahájí se plné nabíjení dalšího granátu. Tato schopnost bude dostupná pro všechny tanky.

A konečně, velitelé hrající s ostatními vozidly budou ochromení po kratší dobu. Dělostřelectvo bude mít nyní k dispozici širší výběr granátů, z nichž dva nebudou způsobovat ochromení, což značně sníží jeho celkové trvání v bitvách.

Více typů granátů pro dělostřelectvo

Dělostřelectvo bude mít nyní k dispozici tři typy granátů. Každý z nich bude mít své vlastní využití, trajektorii a rychlost.

 • Standardní HE granáty s ochromením: Ten nejjednoduší typ granátu na použití. Způsobují nižší poškození a dokážou ochromit posádky několika cílů na jediný výstřel. Ze všech tří typů granátů mají nejnižší rychlost, ovšem příjemnější trajektorii s velkým úhlem. Výsledkem je, že hráči se samohybnými děly budou moci zasáhnout cíle za malými kopci a dalšími překážkami.
 • Alternativní HE granáty bez ochromení: Ideální volba pro střelbu na vozidla s lehkým a středním pancířem. Budou mít vyšší rychlost, ovšem nižší trajektorii. Na rozdíl od standardní munice budou moci alternativní granáty poškodit vnitřní moduly a zranit členy posádky. Také budou mít vyšší průbojnost a hodnoty poškození.
 • AP (taktické) granáty: Tato munice bude mít nejplošší trajektorii (z dělostřeleckých granátů bude cestovat nejblíže k zemi) a největší hodnoty průbojnosti. Jejich rychlost bude ze všech tří typů nejvyšší, proto je budete moci vypálit téměř bez nutnosti výstřel pečlivě vést.

 

AP granáty však není nutné využívat neustále. Jejich použití by mělo být naopak vzácné. Jedná se o situační granáty, vhodné k pečlivému uvážení a využití v případech, kdy jsou oba typy HE granátů méně efektivní. Využijte je k udělení poškození slabě obrněným vozidlům nebo ke zpomalení tanků vybavených Protistřepinovou vložkou. Porovnávat je s HE granáty nedává žádný smysl. V parametrech i mechanice udělování poškození se zásadně liší. Na rozdíl od HE munice se mohou AP granáty odrazit nebo při minutí udělit nulové poškození.

 

 
Standardní
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Ochromuje posádku. Má velký poloměr výbuchu a může poškodit několik cílů najednou. Způsobuje nízké poškození. Když neprobije, tak nepoškodí moduly/nezraní členy posádky. Má nízkou rychlost granátu, ale vysoký úhel trajektorie.
 
Alternativní
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Neochromuje posádku. Má slušnou průbojnost a malý poloměr výbuchu. Způsobuje vyšší poškození. Při probití poškodí moduly/zraní členy posádky. Má vyšší rychlost granátu, ale nižší úhel trajektorie.
 
Taktický
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Nemá žádný poloměr výbuchu či efekt ochromení. Při probití způsobuje nejvyšší poškození. Může poškodit pouze jeden cíl. Má nejvyšší průbojnost a rychlost granátu, ale nejnižší oblouk trajektorie.

Vlivem různých trajektorií bude nejefektivnější dělo po výměně typu munice opětovně zaměřit, pokud chcete pálit na stejné místo. Také byste vždy měli sledovat bojovou situaci a bleskově na ni reagovat. Použití správných granátů ve správnou chvíli proto bude k bitevnímu úspěchu klíčové. Pokud například spatříte skupinu protivníků na jednom z boků, bude nejmoudřejší na ně vypálit standardní HE granát. Způsobíte jim nejen poškození, ale také je ochromíte. V případě palby na jediné vozidlo s dobrým pancířem je lepší volbou AP granát.

Změny v rozhraní dělostřelecké munice

Změny ve výzbroji dělostřelectva vedly také k úpravám herního rozhraní pro hráče se samohybnými děly. Každý typ munice bude vybaven barevnými ukazateli, které vás budou informovat, zda daný granát může doletět až k cíli, na který míříte:

 • Pokud je indikátor zelený, pak granátu neleží v cestě žádné překážky.
 • Pokud je červený, pak granát cíl nezasáhne.

V rozhraní bude navíc zobrazena míra přiblížení. Otáčením kolečka myši budete moci přepínat mezi běžným pohledem z ptačí perspektivy – dělostřeleckým režimem – a náhledem trajektorie. Můžete také stisknout klávesu G, pokud vám to tak vyhovuje více.

Protože se rychlost a trajektorie těchto tří typů granátů v novém systému liší, rozhodli jsme se do rozhraní vedle zaměřovače přidat ještě jeden prvek, který hráčům se samohybnými děly usnadní život: ukazatel odhadovaného času letu granátu. Ten pomůže hráčům lépe pochopit, kdy vypálit, aby zvýšili své šance na zasažení pohybujícího se cíle.

Více taktických možností pro obě strany

Po vydání všech těchto změn budou mít hráči s dělostřelectvem i jejich protivníci k dispozici více taktických možností. Hráči se samohybnými děly budou muset pečlivě sledovat vývoj bitvy, reagovat na změny na bojišti a nezapomínat na to, že nepřátelský tým o nich při každém útoku zjistí mnohem více informací, než je tomu nyní. Na druhou stranu jim tři typy granátů ve výzbroji pomůžou lépe se přizpůsobit různým bojovým situacím.

Velitelé čelící dělostřelectvu budou mít nyní k dispozici mnohem více strategických informací, které lze aktivně využít k boji se samohybnými děly. Zvuková detekce, jasnější trasírky granátů a palebné značky na minimapě vám umožní lépe prohlédnout bojovou situaci a snížit množství poškození obdržené z dělostřelecké palby. Přepracovaná schopnost „Intuice“ vám usnadní reakci na měnící se bojovou situaci. A konečně, celkové trvání ochromení ve hře se sníží, což je rozhodně dobrá zpráva.

Hodně štěstí na bojišti, velitelé! Doufáme, že si tyto změny užijete!