Medaile a ocenění

Medaile a ocenění

Hrdinové bitvy

Velká ráže

Uděluje se hráči, který způsobí největší množství poškození v průběhu bitvy. Způsobené poškození musí činit minimálně 20 % součtu bodů výdrže tanků nepřátelského týmu a minimálně 1 000 bodů. Odměnu lze získat pouze v případě, že spojenci neutrpí žádné přímé zásahy. Pokud dva nebo více hráčů způsobí poškození ve stejné výši, je ocenění uděleno hráči, který získal v bitvě více zkušeností, včetně dodatečných zkušeností udělovaných hráčům s prémiovým účtem. Pokud je i poté množství zkušeností shodné, ocenění nebude uděleno.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Tankista odstřelovač

Uděluje se hráči, který v průběhu bitvy způsobil největší množství poškození ze vzdálenosti alespoň 300 metrů alespoň 8 přesnými střelami. Alespoň 80 % všech zásahů musí způsobit poškození nebo kritický zásah. Celková přesnost musí být minimálně 85 %.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Vlk mezi ovcemiUděluje se hráči, který způsobí největší poškození v rámci 100 bitev. Součet se akumuluje průběžně. K dispozici pouze v týmových bitvách.

 

Válečný génius„Uděluje se hráči, který získá největší množství zkušeností v rámci 100 vyhraných bitev. Součet se akumuluje průběžně. K dispozici pouze v týmových bitvách.“

 

Válečník


Zničte více nepřátelských vozidel než jakýkoliv jiný hráč v bitvě (nejméně 6). V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu Premiového účtu). Při rovnosti zkušeností není uděleno nikomu.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Obránce


Snižte úroveň obsazení vaší základny o 70 bodů a více. V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu Premiového účtu). Pokud mají hráči stejné zkušenosti nebude vyznamenání uděleno žádnému z nich.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

ÚtočníkZískejte maximální podíl na obsazení nepřátelské základny (minimálně 80 bodů). Uděluje se v případě vítězného obsazení nepřátelské základny a počítají se jen body získané během tohoto obsazování.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Ocelová Zeď

Přežijte více zásahů než jakýkoli jiný hráč Vašeho týmu s ničivým potenciálem alespoň 1 000 bodů. Musíte obdržet nejméně 11 zásahů. V případě, že dva hráči přežili stejné množství poškození, uděluje se hráči, který dostal počet zásahů. V případě, že hráči mají stejný počet poškození a zásahů, ocenění je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu Premiového účtu). Při rovnosti zkušeností není uděleno nikomu.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Spojenec

Zasáhněte více nepřátelských vozidel než jakýkoli jiný hráč (alespoň 6), která jsou následně zničena jiným hráčem. V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu Premiového účtu). Při rovnosti zkušeností není uděleno nikomu. Zásahy podvozku a/nebo jiných modulů bez způsobení poškození jsou též započítány. Odražené střely a střely, které neprorazily nejsou započítány.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Průzkumník

Detektujte z celého týmu největší množství tanků a samohybných houfnic (minimálně 9). Ocenění je uděleno jen hráči ve vítězném týmu.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Hlídka

Pomožte vašemu týmu poškodit minimálně 6 nepřátelských vozidel tím, že je nasvítíte. Hráč musí být jediný, kdo nepřátelská vozidla nasvítil ve chvíli, kdy byla poškozena. V případě, že dva nebo více hráčů má detektováno a zničeno stejný počet nepřátelských vozidel, nebo pokud dva nebo více hráčů detektují stejné vozidlo, uděluje se ocenéní tomu hráči, který získal v aktuální bitvě více zkušeností. Musíte být pouze jediným vozidlem, které nepřátelské vozidlo detektuje v době poškození.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Rambo

rambo.png (original)Při sólo hře způsobte v rámci jedné bitvy nejméně 10 000 poškození nepřátelským vozidlům, zničte 5 vozidel a 3 vlajky. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Drcení oceli.


Vlajkonoš

Vlajkonos.png (original)Jako člen divize se zaslužte o doručení nejméně 4 vlajek do základny. Počítá se pouze osobní přispění.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Drcení oceli.

 

 

Nezlomný

Nezlomny.png (original)Způsobte v rámci jedné bitvy nejméně 10 000 poškození, zničte 5 nepřátelských vozidel a neztraťte ani jedno ze svých vozidel. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda.

 

Skupinová ocenění

 

Taktické mistrovství

Vyhrajte bitvu zničením všech vozidel protivníka. Všechna vozidla ve vašem týmu musí přežít. K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.

Tajné operace

Vyhrajte bitvu obsazením nepřátelské základny skupinou alespoň 2 spojeneckých vozidel. Nepříteli se nesmí podařit resetovat žádné body obsazení své základny. Veškerá vozidla účastnící se obsazení nepřátelské základny musí bitvu přežít a získat body obsazení základny. K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.

 

Bratři ve zbrani


Každý člen čety musí zničit minimálně 3 nepřátelská vozidla a přežít. Ocenění obdrží všichni členové čety.

 

Zásadní přínos

Četa musí zničit minimálně 12 nepřátelských vozidel. Ocenění obdrží všichni členové čety.

 

Obrněná pěst


Uděluje se všem členům týmu, který zničil celý nepřátelský tým, aniž by přišel o více než jedno vozidlo. K dispozici pouze v týmových bitvách.

 

Všichni za jednoho

Vsichni za jednoho.png (original)Zničte jako četa v rámci jedné bitvy alespoň 12 nepřátelských vozidel a způsobte nejméně 30 000 poškození. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv.

Toto ocenění se uděluje všem členům čety a lze jej získat pouze v režimu Běsnění: Drcení oceli.

Epické medaile

 

 

Najdinova medaile

Uděluje se hráči, který v bitvě zničí všechny nepřátelské lehké tanky (za předpokladu, že nepřátelský tým měl minimálně 3 lehké tanky). Není k dispozici v rámci speciálních bitev ani klanových válek.

Hrdina Sovětského svazu Grigorij Nikolajevič Najdin byl seržant, který velel tanku BT-7. 25 července 1941 poblíž obce Rudjaški (Litva) zničil kolonu nepřátelských obrněných vozidel čítající 15 tanků a 10 děl 19. tankové brigády Wehrmachtu. Tím pozastavil postup německých sil na dva dny a umožnil Sovětům připravit dostatečnou obranu pro město Vilno.

Tato medaile nebude již udělována, pokud jste ji již obdrželi, budete jí mít stále v statistikách.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

 

Goreho medaile

Goreho medaile.png (original)

Způsobte se samohybným dalekonosným dělem poškození přesahující desetinásobek bodů výdrže vašeho vozidla. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Britský plukovník Adrian Clements Gore velel jednotce bránící průsmyk Kaserín v Tunisku, 20. února 1943. Jeho jednotka sestávající z tankové čety, pěchotní roty a baterie podpůrného pěchotního dělostřelectva se houževnatě bránila vojákům Wehrmachtu z Afrikakorpsu o síle pěti pěchotních a jednoho tankového batalionu. Německé síly v boji ztratily 11 tanků.

 

Starkova medaile

Starkova medaile.png (original)

Zničte se samohybným dalekonosným dělem alespoň dvě nepřátelská vozidla a dostaňte alespoň dva zásahy od nepřítele, které způsobí poškození nebo jsou zastaveny pancířem. Vyhrajte bitvu a přežijte. Celkové množství obdrženého poškození a poškození zastaveného pancířem musí být alespoň 2/3 bodů výdrže Vašeho vozidla. Zásahy spojeneckých vozidel se nepočítají. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

Plukovník Alexander Stark velel spojeným francouzsko-americkým silám bránícím průsmyk Kaserín v Tunisku. 19. února 1943 Startakovy síly zahájily silnou dělostřeleckou palbu z výšin obklopujících průsmyk a dokázaly pozdržet postup tankového a dvou pěchotních batalionů Afrikakorpsu, které musely zažádat o posily.

 

Orlikova medaile

Udělena za zničení tří nebo více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků (nevztahuje se na dělostřelectvo) pomocí lehkého tanku. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Tuto medaili nemůžete obdržet v bitvách: Klanové války.

Roman Edmund Orlik, četař polské armády, vyřadil se svým lehkým tančíkem TKS v září 1939 13 německých tanků.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

 

Oskinova medaile

Uděluje se za zničení tří a více nepřátelských tanků nebo stíhačů tanků pomocí středního tanku. Cíle musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Tuto medaili nemůžete obdržet v bitvách: Klanové války.

Alexander Oskin, Hrdina Sovětského svazu, byl tankový velitel, který během průzkumu poblíž Oglenduv v srpnu 1944 zničil se svou T-34 tři Královské Tigery.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

 

Kolobanovova medaile

Uděluje se hráči, který se ocitne sám a poslední na bojišti proti pěti nebo více nepřátelským tankům nebo samohybným houfnicím a zvítězí.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.
Plukovník Zinoviy Kolobanov byl sovětským tankovým esem. Se svým KV-1 zničil v srpnu 1941 22 německých tanků, 2 děla a 2 polopásové tahače.

 

Halonenova medaile

Uděluje se za zničení tří a více vozidel pomocí stíhače tanků. Váš cíl musí být vozidlo minimálně o dvě úrovně vyšší než je váš tank.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Erkki Halonen, četař ve finské armádě, zničil v bojích během června a července 1944 se svým StuG III tři T-34, dvě KV-1 a dvě ISU-152.

 

Fadinova medaile

Uděluje se za zničení posledního nepřátelského tanku posledním dělostřeleckým granátem (z výzbroje hráčova tanku). Nepřátelské vozidlo zničené ohněm z poslední střely z hráčova zásobníku bude počítáno do tohoto ocenění. Avšak hráč musí mít zásobník munice na začátku bitvy plný.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Hrdina Sovětského svazu Alexander Fadin, byl velitelem T-34. Podporovaný četou pěchoty obsadil a udržel vesnici Dashukovka po dobu pěti hodin pomocí jednoho tanku. Zničil 3 tanky, 1 polopás, 2 minomety a 12 kulometných hnízd. Jeho posádka také sestřelila spřaženým kulometem nepřátelské letadlo.

 

Burdova medaile

Uděluje se na zničení pěti nebo více samohybných houfnic s tankem nebo stíhačem tanků.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Gardový plukovník Alexander Burda, sovětské tankové eso a hrdina Sovětského vazu. V říjnu 1941 Burda naplánoval odvážné přepadení a zničil nepřátelský obrněný konvoj, zahrnující 10 středních a lehkých tanků, 2 tahače s protitankovými děly a 5 vozidel pěchoty.

 

Billottova medaile

Uděluje se za zničení alespoň dvou nepřátelských vozidel a přežití vítězné bitvy, navzdory utržení alespoň pěti odlišných zásahů a ztrátě více než 80% výdrže. Zničená nepřátelská vozidla se začnou počítat až po obdržení poškození.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Pierre Billotte byl kapitán francouzské armády, který zničil 16. května 1940 se svým Char B1bis 2 PzKpfw IV, 11 PzKpfw III a 2 děla.

 

Medaile hrdinů Raseiniai

Udělena hráči, který sám zneškodní minimálně 14 nepřátelských vozidel v průběhu jedné bitvy.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

V červnu 1941, poblíž litevského města Raseiniai, asi 20 tanků KV sovětského 3. Mechanizovaného sboru, odolávalo útoku 6. Tankové divize skládající se z asi 100 vozidel. Jeden KV-2 zabraňoval německému postupu jeden celý den, zatímco byl ostřelován všemi možnými protitankovými zbraněmi. Nakonec mu došla munice a byl vyřazen.

 

Medaile De Langlade

Uděluje se hráči, který v průběhu jedné bitvy zničí 4 nepřátelská vozidla uvnitř základny ve chvíli, kdy ji obsazují. Nepřátelská vozidla se mohou pokusit obsadit základnu všechna najednou nebo postupně.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

 

Medaile Tamada Yoshiova

Uděluje se hráči lehkého tanku, který v průběhu jedné bitvy zničí 3 nepřátelská samohybná děla. Zničená nepřátelská vozidla musí být alespoň o dvě úrovně výše než hráčův tank. Aby jste ocenění obdrželi, musíte přežit.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

 

Brunova medaile

Uděluje se hráčům, kteří zničí 3 nebo 4 nepřátelská vozidla a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80% výdrže vozidla.Zničená nepřátelská vozidla se započítají až poté, co obdržíte veškerá poškození.Nedostupné v klanových válkách.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Pietro Bruno byl Italské tankové eso. Za příkladnou odvahu tváří v tvář nepříteli byl vyznamenán zlatou medailí za vojenskou statečnost (Medaglio d'oro al Valore Militare), nejvyšším Italským státním vyznamenáním.

 

Dumitruovo vyznamenání

Uděluje se za zničení 4 nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků.Nedostupné v klanových válkách.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Ion S. Dumitru byl Rumunské tankové eso. Bojoval ve 2. světové válce jen 25 dní, z nichž pět byl na německé straně, a poté, co Rumunsko změnilo strany, bojoval dvacet dní proti němcům. Dne 6. března 1945 přispěl Dumitru ke zničení šesti nepřátelských stíhačů tanků a obsazení baterie 150 mm děl.

 

Lehväslaihova medaile

Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí dva nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o dvě úrovně výše.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Reino Lehväslaiho byl Finské tankové eso. Zničil sedm tanků a stíhačů tanků.

 

Nicolsova medaile

Uděluje se hráčům na středních tancích, kteří zničí minimálně čtyři nepřátelské tanky nebo stíhače tanků. Nepřátelská vozidla musí být minimálně o dvě úrovně výše.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Alfie Nicols byl střelcem Britského tanku. Během bitvy o El Alamein zničil čtrnáct nepřátelských vozidel.

 

Pascucciova medaile

Uděluje se za zničení tří nepřátelských samohybných děl v jedné bitvě pomocí tanku nebo stíhače tanků.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Podporučík Luigi Arbib Pascucci byl Italským tankovým velitelem ve druhé světové válce. Bojoval s tankovou divizí Ariete v severní Africe. Pascucci bojoval v druhé bitvě o El Alamein, kde obětoval svůj život v bezohledném frontálním útoku, který umožnil zbytku jeho roty uniknout z obklíčení.

 

Poolova medaile

Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 10 až 13 nepřátelských vozidel v jedné bitvě.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Lafayette G. Pool je proslulé tankové eso americké armády, dokázal zneškodnit neuvěřitelných 12 tanků. Celkově se zasloužil o zničení 258 obrněných vozidel a dělostřelectva.

 

Radley-Waltersova medaile

Uděluje se hráčům na vozidlech páté a vyšší úrovně, za zničení 8 až 9 nepřátelských vozidel v jedné bitvě.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Sydney Valpy Radley-Walters byl Kanadské tankové eso 27. obrněné brigády. V letech 1944–1945 zničil 18 německých vozidel se svým Sherman Firefly.

 

Tarczayovova medaile

Uděluje se hráčům, kteří zničí pět nepřátelských vozidel a přežijí bitvu do vítězného konce po obdržení pěti různých zásahů a ztrátě 80% výdrže vozidla.Zničená nepřátelská vozidla se započítají až poté, co obdržíte veškerá poškození.

Tuto medaili můžete získat pouze v náhodných bitvách.

Ervin Tarczay byl Maďarské tankové eso. Bojoval s Maďarskou 2. obrněnou divizí a zničil minimálně deset nepřátelských vozidel.

 

Bojiště: Operace Jarní probuzení

Bojiste-Operace.jarno.probuzeni.png (original)Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.

 

Bojiště: Bitva v Kurském oblouku

Bojiste-Bitva.v.Kurskem.oblouku.png (original)Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.

Bojiště: Bitva o výběžek

Bojiste-Bitva.o.vybezek.png (original)Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran se všemi vozidly, která bojovala ve skutečné bitvě. Může být získáno pouze v historických bitvách.

Čestné hodnosti

 

Vůle k vítězství

vule vitezstvi.png (original)

Bojujte sám proti třem protivníkům a přesto vyhrajte bitvu.

Pouze týmové bitvy.

 

Nadějny bojovník

nadejny bojovnik.png (original)Buďte ve 100 vítězných bitvách mezi 3 hráči s nejvyšším počtem získaných základních zkušeností.

Pouze týmové bitvy.

 

Těžká palba

Tezka palba.png (original)

Buďte ve 100 vítězných bitvách mezi 3 hráči s nejvyšším množstvím uděleného poškození.

Pouze týmové bitvy.

 

Bojový průzkum

bojovy pruzkum.png (original)

Buďte ve 50 vítězných bitvách mezi 3 hráči s nejvyšším množstvím uděleného poškození, přičemž odhalte alespoň 2 nepřátelská vozidla.

Pouze týmové bitvy.

 

Oheň a ocel

ohen a ocel.png (original)

Přežijte 25 vítězných bitev, ve kterých dosáhnete nejvyššího množství poškození obdrženého a zastaveného pancířem.

Pouze týmové bitvy.

 

Rozhodující výstřel

rozhodujici vystrel.png (original)

Zničte ve 20 vítězných bitvách poslední nepřátelské vozidlo.

Pouze týmové bitvy.

 

Pyroman

pyroman.png (original)

Zapalte 10 nepřátelských vozidel.

Pouze týmové bitvy.

 

Drtič pevností

Drtic pevnosti.png (original)

Obsaďte nepřátelské Velitelské centrum při útoku na jejich opevnění.

Dostupné jen v módu Opevnění.

 

Odplata

Odplata.png (original)

Obsaďte nepřátelské Velitelské centrum při obraně svého opevnění.

Dostupné jen v módu Opevnění.

 

Za protibaterijní palbu

za protibaterijni palbu.png (original)

Zničte v bitvě všechna nepřátelská samohybná děla (minimálně 3) pomocí samohybného děla. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Kliďas

Klidas.png (original)

Zničte alespoň 2 nepřátelské lehké tanky ze vzdálenosti ne větší než 100 metrů, pomocí samohybného děla alespoň IV. úrovně. Hráč nesmí zničit žádné spojenecké vozidlo.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Neprůstřelný

neprustrelny.png (original)

Dosáhněte toho, aby celkové poškození zastavené pancířem překročilo počet bodů výdrže Vašeho vozidla.

Dostupné jen v náhodných bitvách.

 

Kamarád v bitvě

kamarad v bitve.png (original)

Nezpůsobte za 50 bitev žádné poškození spojencům. Zásahy modulů, které je nepoškodí stejně jako odrazy a střely, co neprorazí pancíř, se nezapočítávají a nepřeruší tak sérii. Série pokračuje při hraní s jakýmkoliv vozidlem.

Dostupné jen v náhodných bitvách.

 

Pozorovatel

pozorovatel.png (original)

Detekujte nepřátelská vozidla a umožněte svým spojencům způsobit 1 000 bodů poškození v rámci jedné vítězné bitvy. Nepřerušená série pokračuje vždy při 1 000 bodů asistence získaných detekováním a započítává se jen nejdelší série. Každé vozidlo má svou vlastní sérii.

Dostupné jen v náhodných bitvách.

 

Účinná palba

ucinna palba.png (original)

Způsobte nepřátelským vozidlům více poškození než je výdrž vašeho vozidla. Poškození způsobené nárazy a zapálením nepřítele se započítává. Dělostřelectvo nemůže toto ocenění získat.

Dostupné jen v náhodných bitvách.

 

Bojovník

bojovnik.png (original)

Zničte 4 - 5 nepřátelských vozidel v jedné bitvě.

Dostupné jen v náhodných bitvách.

 

Duelista

duelista.png (original)

Zničte minimálně dvě nepřátelská vozidla, která Vašemu vozidlu způsobila v bitvě poškození. Poškození způsobené modulům se započítává, ale odražené střely a střely, které neprorazily, nikoliv.

Dostupné jen v náhodných bitvách.

 

Hrubá síla

hruba sila.png (original)

Zničte 10 nepřátelských vozidel nárazem. Nově získaná ocenění se sčítají.

Lze získat pouze v týmových bitvách.

 

Vítězný květen

Vitezny kveten.png (original)

Vyhrajte tři bitvy v řadě jako člen stejného týmu.

Pouze týmové bitvy.

 

Taktická převaha

Takticka prevaha.png (original)

Vyhrajte bitvu zničením všech nepřátelských vozidel, zatímco jste sami ztratili jen jedno, které je ve vašem týmu té nejnižší úrovně. Vozidlo zničené v bitvě nemůže být vyšší úrovně než VII.

K dispozici pouze v hodnocených týmových bitvách.

 

Lekce historie: Operace Jarní probuzení

Lekce historie-Operace jarni probuzeni.png (original)

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran s jakýmkoliv vozidlem.

Může být získáno pouze v historických bitvách.

 

Lekce historie: Bitva u Kurska

Lekce historie-Bitva u Kurska.png (original)

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran s jakýmkoliv vozidlem.

Může být získáno pouze v historických bitvách.

 

Lekce historie: Bitva o výběžek

Lekce historie-Bitva o vybezek.png (original)

Uděleno hráči, který vyhraje minimálně jednu bitvu za každou z válčících stran s jakýmkoliv vozidlem.

Může být získáno pouze v historických bitvách.

 

Sláva králi, kotě!

Slava krali kote.png (original)

Získejte více vítězných bodů než kterýkoli jiný hráč v bitvě.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda.

 

Sám proti všem!

Sam proti vsem.png (original)

Při sólo hře způsobte více poškození nepřátelským vozidlům, než kterýkoli jiný hráč v bitvě, nejméně však 10 000. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Drcení oceli.

 

Vynikající podpora

Vynikajici podpora.png (original)

Při sólo hře způsobte pomocí bojových rezerv více poškození nepřátelským vozidlům, než kterýkoli jiný hráč v bitvě, nejméně však 2 000.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Drcení oceli a Nadvláda.

 

Dravec

Dravec.png (original)

Zničte během jedné bitvy alespoň 5 nepřátelských vozidel. Počítá se i poškození udělené pomocí bojových rezerv.

Lze získat pouze v režimu Běsnění: Nadvláda.

 

Král hory

Uděluje se hráči, jehož vozidlo jako jediné přežije bitvu. K získání tohoto ocenění je nezbytné hrát s tankem nebo stíhačem tanků. K dispozici pouze v týmových bitvách.

 

Taktický génius

Uděluje se hráči, který v rámci náhodného týmu vyhraje se stejným vozidlem alespoň 3 po sobě následující bitvy. Série se počítá dle vozidla, takže k získání ocenění je zapotřebí použít stejné vozidlo. K dispozici pouze v týmových bitvách.

 

Bombardér

Zničte minimálně dvě nepřátelská vozidla jedním výstřelem. Série na všech vozidlech se sčítají.

 

Lovec tanků

Zničte 100 německých vozidel pojmenovaných po kočkovitých šelmách. Výsledky jsou počítány celkově. Celý seznam vozidel je dostupný v herním klientu.

 

Sinajský Lev

Zničte alespoň 100 vozidel série IS, nebo postavených na IS podvozku. Výsledek je počítán za celkový počet zničených vozidel. Nově obdržená ocenění se hromadí. Úplný seznam dostupných vozidel tohoto typu najdete v herním klientu.

 

Ostrostřelec

Zasáhněte nepřítele alespoň desetkrát v řadě. Zásahy z následující bitvy s jakýmkoli vozidlem se také započítávají k této sérii, dokud není přerušena minutím cíle. Ocenění odpovídá nejdelší řadě zásahů.

 

 

Nájezdník
Obsaďte sami nepřátelskou základnu, a přitom zůstaňte po celou bitvu neodhalení. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Past na myši

Zničte deset a více tanků PzKpfw VIII Maus.

 

Přeživší

Přežijte 20 a více bitev za sebou se stejným vozidlem. Bitvy, kde jste bojovali s dělostřelectvem řadu nepřeruší, ale nebudou počítány do ocenění. Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Tankové eso

Zničtě alespoň jeden z každého typu vozidel, které jsou momentálně dostupné ve hře. Pro znovuzískání medaile je zapotřebí ničit i nově přidaná vozidla.

 

Expert (podle národnosti)

Zničte alespoň jedno vozidlo od každého typu dostupného v technologickém stromě jednoho z národů.

Tato medaile je dostupná ke všem národům ve hře.
V případě přidání nových vozidel do technologického stromu nebude ocenění zrušeno.

 

Kamikadze

Zničte vozidlo vyšší úrovně nárazem!

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Starší Technický Inženýr

Vyzkoumejte všechna vozidla ve všech technologických stromech.

V případě přidání nových vozidel do technologického stromu stávajícího národa je medaile zachová

 

Technický inženýr národa

Vyzkoumejte všechna vozidla v technologickém stromě národa.

V případě přidání nových vozidel do technologického stromu stávajícího národa je medaile zachována.

 

Rozparovač

Zničte tři a více nepřátelských vozidel v řadě, každé jednou ranou. Ocenění je uděleno po přerušení řady. Řada pokračuje v následující bitvě se stejným vozidlem, až do přerušení.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Mistr dělostřelec

Dosáhněte alespoň pěti průrazných zásahů nepřátelských vozidel, v řadě. Příští bitva se stejným vozidlem se také počítá, dokud není řada přerušena minutím cíle, neprůrazným zásahem nebo odrazem.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

NezničitelnýPřežijte pět, nebo více bitev bez jakéhokoliv poškození v stejném vozidle (kromě dělostřelectva). Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Údolí patonů

Musíte zničit 100 tanků Patton včetně M46 Patton, M48A1 Patton III a M60. Výsledky jsou počítáný celkově. Nová ocenění budou sčítána.

Postupná ocenění

 

Abramsova medaile (IV. - I. třídy)

Uděluje se za týmová vítězství, ve kterých hráč přežil bitvu: IV třída - 5 vítězství, III třída - 50 vítězství, II třída - 500 vítězství, I třída - 5 000 vítězství.


Generál Creighton Abrams velel obrněným jednotkám USA během Druhé světové války a Vietnamské války, s pověstí agresivního a úspěšného velitele.

 

Ekinsova medaile (IV. - I. třída)

Uděluje se za zničení tanků a samohybných houfnic 8, 9, a 10 úrovně: IV třída - 3 vozidla, III třída - 30 vozidel, II třída - 300 vozidel, I třída - 3 000 vozidel.

Joe Ekis byl vojínem Northamptonshirské divize Britské teritoriální armády. Několik zdrojů potvrdilo, že zneškodnil německé tankové eso Michaela Wittmanna.

 

Cariusova medaile (IV. - I. třídy)

Udělena ze zničení nepřátelských tanků a samohybných houfnic ve čtyřech třídách:
IV. třída - 10 vozidel, III. třída - 100 vozidel, II. třída - 1 000 vozidel, I. třída - 10 000 vozidel

Otto Carius byl jedním z nejefektivnějších tankových es Druhé světové války. Během své působivé kariéry velel tanku PzKpfw 38(t), PzKpfw VI Tiger a stíhači tanků Jagdtiger.

 

Knispelova medaile (IV. - I. třídy)

Uděluje se za součet způsobeného a přijatého poškození: IV. třída - 10 000, III. třída - 100 000, II. třída - 1 000 000, I. třída - 10 000 000.

Kurt Knispel, německé tankové eso Druhé světové války, se zúčastnil bitev na západní i východní frontě. Velel tankům PzKpfw II, PzKpfw III, PzKpfw IV, PzKpfw VI Tiger, a PzKpfw VI Ausf. B Tiger II.

 

Popelova medaile (IV. - I. třídy)

Uděluje se za odhalení nepřátelských tanků a samohybných houfnic ve všech bitvách. IV. třída - 20 vozidel, III. třída - 200 vozidel, II. třída - 2 000 vozidel, I. třída - 20 000 vozidel.

Generálporučík Tankových sil Nikolaj Popel, sovětský vojenský vůdce a politický pracovník, naplánoval útok na nepřátelský týl pomocí ukořistěných vozidel během bitvy o Dubno v létě 1941.

 

Leclercova medaile (IV. - I. třída)

Uděluje se za celkový součet bodů za obsazování nepřátelské základny. Neúspěšné nebo přerušené obsazování se nepočítá. IV. třída - 30 bodů, III. třída - 300 bodů, II. třída - 3 000 bodů, I. třída - 30 000 bodů.

Philippe Leclers byl generál armády Svobodné Francie během Druhé světové války a byl jedním z velitelů operací pro osvobozoení Paříže.

 

Larvinenkova medaile (IV - I třída)

Uděluje se za snížení obsazovacích bodů vlastní základny. IV třída - 30 bodů, III třída - 300 bodů, II třída - 3 000 bodů, I třída - 30 000 bodů.

Dmitrij Lavriněnko, Hrdina Sovětského svazu, Gardový poručík a tankové eso, je považován za nejefektivnějšího sovětského tankistu. Zničil 52 tanků během 28 bitev během pouhých dvou měsíců.

 

Kayova medaile (IV. - I. třída)

Uděluje se za získání titulu Hrdina bitvy. IV. třída - jednou, III. třída - 10krát, II. třída - 100krát, I. třída - 1 000krát.

Douglas Kay, seržant Britské armády a střelec tanku Sherman Firefly, se účastnil vylodění aliančních sil v Normandii a je jedním z nejznámějších zastánců tankového vojska.

Pamětní žetony

Pamětní medaile mohou být uděleny několika hráčům několikrát za bitvu:

 

Král hory

Uděluje se hráči, jehož vozidlo jako jediné přežije bitvu. K získání tohoto ocenění je nezbytné hrát s tankem nebo stíhačem tanků. K dispozici pouze v týmových bitvách.

 

Šťastlivec

Toto ocenění obdržíte, budete-li svědkem zničení nepřátelského vozidla jiným nepřátelským vozidlem. V okamžiku jeho zničení musíte být max. 10 metrů od nepřálského vozidla.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Chladnokrevný

Uděleno za přežití 10 odrazů a neprobíjejících zásahů v řadě.

Lze získat pouze v náhodných bitvách.

 

Sparťan

Obdržíte při méně než 10% zbývající výdrže odrazte nepřátelskou střelu nebo obdržte neprobíjející zásah a přežijte do konce bivy.

Hrubá síla

Zničte 10 nepřátelských vozidel nárazem.

Nově získaná ocenění se sčítají.
Lze získat pouze v týmových bitvách.

Partyzán

Zůstaňte po celou bitvu neodhaleni a zničte minimálně 10 nepřátelských vozidel.

Nepřátelská vozidla musí být v dohledu hráčova vozidla.
Nově získaná ocenění se sčítají.
Lze získat pouze v týmových bitvách.

Špión

Získejte minimálně 1000 bodů za obsazování nepřátelské základny.


Počítají se pouze ty body za obsazování základny, které vedly k jejímu úspěšnému obsazení.
Nově získaná ocenění se sčítají.
Lze získat pouze v týmových bitvách.

Zocelený bojem

Uděleno podle počtu ocenění získaných v týmových bitvách:

Získejte 10 / 100 / 250 / 500 ocenění

 

Achillova pata

Zničte 10 nepřátelských vozidel odpálením jejich zásobníku s municí.

Nově získaná ocenění se sčítají.
Počítají se všechny případy zničení nepřátelských vozidel pomocí odpálení jejich bedny s municí.
Lze získat pouze v týmových bitvách.

Strážce

Získejte minimálně 1 000 bodů za obranu základny.

Počítají se pouze vítězné bitvy.
Nově získaná ocenění se sčítají.
Lze získat pouze v týmových bitvách.

Rotmistrovova medaile

Udělena podle počtu odehraných bitev v klanových válkách:

3 / 30 / 150 / 300 klanových bitev

Pavel Rotmistrov, Hrdina Sovětského svazu, byl během 2. světové války velitelem obrněných jednotek. Později se stal hlavním maršálem tankových vojsk Sovětského svazu.

 

 

 

Dobyvatel

Uděleno za získání určitého množství průmyslových zdrojů v herním módu Opevnění v šarvátkách:

100 / 500 / 1 500 / 3 000 průmyslových zdrojů

Bude započítáno pouze Vaše osobní přičinění.

 

 

 

Voják štěstěny

Uděleno podle počtu vítězných šarvátek v herním módu Opevnění:

5 / 250 / 500 / 1 000 vítězných šarvátek

Ocenění je uděleno všem členům klanu.

Ocenění, která již nejsou dostupná

 

Boelterova medaile

Uděluje se za zničení sedmi a více nepřátelských tanků nebo samohybných houfnic pomocí tanku nebo stíhače tanků, nebo deseti a více vozidel pomocí samohybné houfnice, během jedné bitvy. Zničené cíle musí být alespoň čtvrté úrovně.

Hans Boelter byl jedním z nejúspěšnějších německých tankových es Druhé světové války. Zúčastnil se invaze do Polska, Francie, Řecka a Sovětského svazu, a poté obrany Francie.

 

Odstřelovač

Dosáhněte 85% zásahů s ničivým potenciálem alespoň 1 000 bodů. Musí se jednat alespoň o deset střel. Pokud hráč zasáhne nebo poškodí spojence nárazem nárok na medaili nemá. V případě, že více hráčů dosáhlo stejného množství zásahů, uděluje se hráči s nejvyšším počtem zásahů. V případě rovnosti je uděleno hráči s více zkušenostmi získanými za aktuální bitvu (včetně bonusu Premiového účtu). Při rovnosti zkušeností není uděleno nikomu.

 

Hraničář

Ocenění uděleno pokud zničíte všechny lehké tanky (nejméně 3) během jediné bitvy.

Medaile přejmenována na Naidinovu medaili a přesunuta do epických ocenění.

Operace Nostalgia

 

Speciální medaile za hraní s moždířem Karl v 8bitovém herním módu dočasně vydaném v dubnu 2014.

 

Operace Zima

Speciální medaile za hraní v 8bitovém herním módu Zimní zúčtování dočasně vydaném v lednu až únoru 2015.

 

Fotbalový hráč 2014

Speciální medaile za hraní ve fotbalovém herním módu dočasně vydaném v září 2014.

 

Závodník 2014

Speciální medaile za hraní v závodním herním módu dočasně vydaném v červnu 2014.