Aktualizace 1.5

Aktualizace 1.5Odkaz na oficiální fórum https://worldoftanks.../update-1-5-release/

Vyloučené mapy: první podrobnosti

 

Jednou z nejčastěji vyžadovaných funkcí je možnost vyhnout se při tvorbě týmů konkrétní mapě. S radostí vám oznamujeme, že takovou funkci přinášíme v aktualizaci 1.5! Nyní budete moci jednu mapu dle svého výběru zablokovat a vyhnout se jí tak ve frontě na tvorbu týmů.

Jak to bude fungovat?

S vydáním této funkce budeme muset udělat jisté doplňující úpravy v systému tvorby týmů. Tím se zajistí, že nebudete za žádných okolností přiřazeni na vámi „zablokovanou“ mapu. Funkce vyloučených map bude k dispozici pouze pro standardní bitvy, a nikoliv pro útok a střetnutí.

Tato funkce bude fungovat pouze při hraní s vozidly IV. či vyšší úrovně a bude vypnuta pro všechny tři mapy velkých bitev (Klondike, Nebelburg a Vnitrozemí).

A nakonec, pokud budete chtít zablokovat jinou mapu, budete muset počkat alespoň 4 hodiny od okamžiku, kdy jste zablokovali mapu předchozí.

Jak bude tato funkce fungovat v četách? 

Vyloučení mapy bude dostupné pouze pro zakladatele čety. Vyloučené mapy ostatních členů čety budou přepsány volbou zakladatele čety tak dlouho, dokud budou součástí dané čety.

Na konceptu stále pracujeme, takže se tato funkce může v budoucnosti značně změnit. Také bychom rádi slyšeli vaše doporučení, takže neváhejte a položte své dotazy, nebo se podělte o své připomínky!

 

Prémiový účet World of Tanks: přátelštější, šikovnější, snazší!

 

 

Úprava vyvážení dělostřelectva: Měníme parametry ochromení

 

Velitelé!

Dělostřelectvo, nebo také zkráceně „arty“ – samohybná děla jsou ve World of Tanks skutečně jedinečnou třídou vozidel, a značný počet fanoušků World of Tanks s nimi hraje.

Samohybná děla urazila ve svém vývoji dlouhou cestu, než si mezi stávajícími vozidly našla své místo, neboť začínala jako vyhlášené „stroje na poškození“, které se vyvinuly ve stroje podpůrné. Nyní nastal čas, abychom vám pověděli, jak chceme změnit jejich parametry ochromení na základě dlouhého studia statistik a vašich připomínek, které jsme shromažďovali od roku 2017.

 

 

Naše úpravy

Naše úpravy budou sestávat z několika rozsáhlých bloků. Nejprve máme v plánu snížit dobu trvání ochromení od všech zásahů dělostřelectva na již ochromených vozidlech. Pojďme se však nejdřív rychle podívat na trochu teorie, která vám pomůže lépe pochopit mechaniky nadcházejících změn.

Jak se nyní vypočítává doba ochromení?

Maximální doba ochromení sestává ze dvou složek:

 • První složka je konstantní pro každý dělostřelecký granát a nezávisí na uděleném poškození. V nastavení granátu je tato hodnota stanovena koeficientem od 0 do 1, a ve vaší garáži je zobrazena jako „minimální doba ochromení“ v sekundách. To je jeden z vyvažujících parametrů granátu – stejný jako například průbojnost či rychlost. Tento parametr se konfiguruje individuálně pro každý dělostřelecký granát, který má schopnost způsobit ochromení.
 • Druhá složka je podmíněná proměnná hodnota, která se vypočítává v závislosti na poškození způsobeném granátem. Tato vlastnost není v herním klientovi přímo specifikována, ale dá se snadno vypočítat. Tato hodnota závisí na poškození a pokaždé je jiná.

V součtu se obě tyto složky (konstantní a proměnná) rovnají jedné (1). Pojďme se podívat na jejich poměr na příkladu stroje Objekt 261. V tuto chvíli má toto samohybné dělo následující vlastnosti:

 • Konstantní podíl ochromení = 0,45
 • Doba ochromení granátu (maximální doba ochromení) = 29 sekund
 • Minimální doba ochromení = procentní podíl konstantního ochromení * maximální doba ochromení = 0,45 * 29 = 13,05 sekundy

Na základě těchto údajů můžeme vypočítat proměnné množství ochromení a jeho poměr vůči konstantní hodnotě:

 • Konstantní podíl ochromení = 0,45
 • Procentní podíl proměnného ochromení = 1 - procentní podíl konstantního ochromení = 1 - 0,45 = 0,55

Co chceme změnit?

Pro názornost pojďme vzít v úvahu situaci, kdy Objekt 261 vypálí na IS-7.

 1. Upravíme konstantní složku ochromení, která nezávisí na poškození. Příslušným způsobem zvýšíme o 5 % vliv proměnné složky. S využitím příkladu stroje Objekt 261 se tento poměr změní z 0,45 a 0,55 na 0,4 a 0,6. To změní minimální dobu ochromení pro Objekt 261 z 13,05 na 11,67 sekundy.
 2. Také upravíme druhou složku ochromení, která závisí na poškození. Změníme rozdělení poškození z výbuchu v závislosti na vzdálenosti tanku od centra exploze. Nyní je tato vzdálenost od 0,5 ve středu výbuchu po 0,15 na jeho okraji. Množství poškození na okraji výbuchu snížíme z 0,15 na 0,05. Tím se sníží veškeré výbušné poškození vyjma případů, kdy vysoce výbušný granát exploduje přímo na pancíři. A to na oplátku povede k mírnému poklesu v druhé složce ochromení.

3. Pokud již na vás působí ochromení, tak je jakékoliv další ochromení sníženo na polovinu (1/2 ochromení). Pro lepší pochopení této mechaniky se pojďme níže podívat konkrétní příklad.

4. Snížíme dobu ochromení, když dělostřelecký granát zasáhne vozidlo, které je již ochromeno, pokud je toto vozidlo vybaveno protistřepinovou vložkou. Nyní supertěžká protistřepinová vložka sníží dobu dodatečného ochromení o dalších 20 %, a těžká protistřepinová vložka o 10 %. Například pokud dodatečná doba ochromení činí 15 sekund, tak při použití supertěžké protistřepinové vložky se tato hodnota sníží na 12 sekund, a v případě těžké protistřepinové vložky na 13,5 sekundy.

Změna dodatečných parametrů ochromení

Pokud je v současné době doba dodatečného ochromení delší než zbývající doba předchozího ochromení, tak se doba dodatečného ochromení přičte k celkové době ochromení, jak je to ukázáno v níže uvedené ilustraci:

První ochromení je 20 sekund. Po 8 sekundách zasáhne vaše vozidlo další granát, který přidává dalších 23 sekund. A celkové ochromení bude 8 + 23 = 31 sekund.

Po změně této mechaniky budou další ochromení automaticky snížena na polovinu času. Celková doba ochromení tedy poklesne:

První ochromení je 20 sekund. Po 8 sekundách zasáhne vaše vozidlo další granát, který přidává dalších 23 sekund. Tato hodnota se pak sníží na polovinu, takže celkový čas ochromení je 8 + 12 = 20 sekundy.

Jak můžete vidět, je rozdíl mezi 31 a 20 sekundy značný. Během této doby můžete změnit svou pozici, poškodit protivníky, vynulovat obsazování základny atd. Díky nové mechanice se doba ochromení od opakovaného zásahu samohybným dělem výrazně sníží. Také přibude případů, kdy se časomíra ochromení vůbec nezmění, když už jste dodatečně ochromeni.

Bude-li čas jakéhokoliv ochromení nižší než 5 sekund, pak se takové ochromení vůbec neuplatní.

Změny ve vlastnostech samohybných děl

Změny pro každý z bodů jsou malé, ale společně povedou ke značnému snížení doby trvání ochromení, a to zejména od dodatečných ochromení. Tyto změny ovlivní různá samohybná děla různými způsoby, v závislosti na nastavení těchto strojů a jejich stávající bojové efektivity. Proto plánujeme změnu výkonových vlastností jednotlivých samohybných děl, abychom mohli jejich efektivitu doladit poté, co začnou ohlášené změny účinkovat. Konkrétně snížíme o 5 % poloměr výbuchu u následujících strojů:

Úprava vyvážení dělostřelectva


 • G.W. Panther
 • G.W. Tiger (P)
 • G.W. Tiger
 • G.W. E 100
 • M12
 • M40/M43
 • M53/M55
 • S-51
 • SU-14-1
 • SU-14-2
 • 212А
 • Conqueror Gun Carriage
 • Object 261

Také provedeme individuální úpravy výkonových vlastností následujících samohybných děl:

Conqueror Gun Carriage

 • Snížíme rychlost granátu o 35 m/s (395 -> 360).

G.W. Panther:

 • Snížíme přesnost o 0,02 (0,66 -> 0,68; 0,62 -> 0,64);
 • Zvýšíme dobu nabíjení o 1 sekundu (27,2 -> 28,2; 26,0 -> 27,0);
 • Zvýšíme rozptyl při rotaci věže o 0,02 (0,46 -> 0,48; 0,44 -> 0,46).

Vše výše uvedené představuje pouze operační koncept úpravy vyvážení dělostřelectva. Nejprve chceme všechny tyto změny obsáhle otestovat během supertestů. A samozřejmě chceme znát váš názor na naše doporučení. Na základě výsledků testů a vašich připomínek budeme v práci na dalších úpravách vyvážení dělostřelectva i nadále pokračovat.

 

 

Přijíždějí švédské střední tanky vysokých úrovní!

 

Nové švédské střední tanky jsou připraveny vtrhnout do World of Tanks! Zrodily se v hornatých oblastech a hlubokých fjordech Skandinávie a zakalily je řezavé ledové větry a dlouhé zimy plné sněhu. Tito oceloví berserkové jsou na bojišti skutečně hrozivými protivníky.

Tyto rychlé a zběsilé švédské střední tanky jsou určené k boji na střední vzdálenost a pokud se s nimi hraje správně, dokáží zvrátit průběh hry. Pojďme si blíže podívat na složení nové větve a na klíčové herní vlastnosti nových švédských strojů, které zavádíme.

Jedinečné mechaniky a jejich zvláštnosti 

Zkoumání nové dílčí větve švédských středních tanků začne na VII. úrovni strojem Leo. Jak budete postupovat, budete moci pokračovat ve větvi těžkých tanků, nebo vyzkoumat tyto nové střední tanky. Společně s aktualizací 1.5 dorazí do World of Tanks následující vozidla:

 • UDES 14 Alt 5 (úroveň VIII)
 • UDES 16 (úroveň IX)
 • UDES 15/16 (úroveň X)

Od VIII. úrovně budou mít všechny švédské střední tanky jedinečnou herní vlastnost – hydropneumatický podvozek, ale pojďme si to zjednodušit a říkejme mu v tomto článku pneumatický podvozek. Je jako ten, který je k dispozici u švédských stíhačů tanků nejvyšších úrovní během palebného režimu. Ale na rozdíl od stíhačů tanků se aktivuje automaticky, když rychlost středního tanku poklesne pod určitou hodnotu. Tímto způsobem může úhel sklonu jejich korby a sklápění děla dosáhnout až -13 stupňů. To je rekordně vysoká hodnota mezi všemi tanky X. úrovně v naší hře, a skutečně dobrý úhel pro stroje úrovně VIII–IX, zejména ve srovnání s původními úhly sklápění děla. Podívejte se na něj!

 • UDES 14 Alt 5: -6 stupňů
 • UDES 16: -5 stupňů
 • UDES 15/16: -6 stupňů

Poznámka: Skutečný bonus v úhlech sklápění děla, který získáte z aktivovaného pneumatického podvozku, do velké míry závisí na úhlu rotace věže. Když je věž vašeho tanku otočena směrem dopředu, činí bonus z pneumatického podvozku 100 % a začíná vám pomáhat. A když je věž vašeho tanku otočena do strany, tak nedostanete žádné sklápění děla navíc! Využívejte tuto funkci v těch herních situacích, kdy je důležité dosažení většího úhlu sklonu děla a zkuste upravit pozici věže vzhledem ke korbě (nebo naopak zkuste srovnat pozici korby vzhledem k věži svého vozidla).

Když je tedy vaše rychlost nižší než 10 km/h, přepne se vozidlo do tohoto režimu. A když začnete zrychlovat a jedete rychleji než 19 km/h (pro úrovně VIII a IX) nebo 23 km/h (pro úroveň X), vozidlo tento režim vypne a korba se vyrovná. Tato mechanika bude těmto tankům k užitku v neobvyklých situacích, jako je: palba za pohybu či při jízdě z kopce.

Společné prvky a herní tipy

Vysoké poškození na výstřel je klíčovým rysem všech tří švédských středních tanků nejvyšších úrovní. Mimochodem, pečlivě jsme otestovali hrozivé 120mm dělo namontované na stroji UDES 15/16, a vede si brilantně. Vysoké alfa poškození vám dává na bojišti příležitost k vyzkoušení různých taktik, zejména při hraní úlohy podpůrného vozidla. Vždy mějte na paměti, že vysoké alfa poškození je velmi důležitým esem v rukávu, díky němuž vyhrajete v duelech i proti těm nejděsivějším protivníkům.

Navíc jsou nové švédské stroje velmi kompaktní. Jsou nenápadné, mají nízkou siluetu a na některé pozice se mohou dostat rychleji než těžké tanky.

Abychom vám zvládnutí těchto švédských Vikingů usnadnili, připravili jsme pro vás několik užitečných tipů, díky nimž budete hrát efektivněji.

 • Nikdy nezapomínejte na pneumatický podvozek, který vašemu tanku dává dodatečné úhly sklápění děla. Možná budete potřebovat nějaký čas, než si na něj zvyknete, ale jeho užitečnost nepochybně oceníte.
 • Všechna vozidla mají slušně zkosený pancíř korby, ale není příliš silný. Buďte opatrní, abyste svůj tank nevystavili nepřátelské palbě.
 • Maximální rychlost nevypadá nijak úžasně, ale stroje dokáží dobře držet krok a rychle akcelerují. A to stačí k tomu, abyste se přiblížili k nepříteli a díky velké alfě ho překvapili zničujícím výstřelem.
 • Oba tanky IX. a X. úrovně mají silné věže se slušným čelním pancířem, takže dokážete odrazit granáty středních tanků stejné úrovně a některých strojů nejvyšších úrovní. To však neplatí pro UDES 14 Alt 5, který se nachází na VIII. úrovni. Jeho věž není tak pevná, takže byste se měli spoléhat spíše na jeho pohyblivost a dělo s dobrou alfou.
 • Nízký profil vám umožňuje, abyste se přiblížili k nepřátelům a určili jejich polohu, takže na některých mapách mohou švédské střední tanky fungovat jako aktivní průzkumníci.
 • Když jste s jedním z těchto tanků v bitvě, zkuste využívat taktiky agresivní podpory. Provádějte spolu s ostatními středními tanky obchvaty nepřátel, obsazujte dobré palebné pozice a v případě potřeby se rychle stáhněte.

 

UDES 14 Alt 5

Všestranný střední tank s tradiční konstrukcí a rychlopalným dělem, který svůj pancíř obětoval za větší obratnost. Základní dělo má 90 mm, ale to nejlepší je 105mm s dobrým alfa poškozením (360 bodů). Na jeho přesnost se můžete spolehnout dokonce i za pohybu, takže můžete svůj tým podpořit jako řádný útočník z boků. Prioritními cíli jsou pro vás lehké a střední tanky.

UDES 16

Vážný protivník, jehož vlastnosti se podobají vozidlu nejvyšší úrovně. UDES 16 se chlubí solidní vyzkoumatelnou věží, odolnou korbou s dobře zkoseným pancířem a hrozivým 105mm dělem s výborným alfa poškozením (390 bodů). Snadno provede obchvat nepřítele, kryje spojence a nerovnou krajinu může využívat k udělení masivních zásahů.

UDES 16

Kromě všech výše zmíněných prvků hratelnosti a pneumatického podvozku má UDES 15/16 také dobře obrněnou věž, takže s ní může efektivně odrážet zásahy od ostatních vozidel X. úrovně.Dalším rysem je jeho 120mm dělo s monstrózní alfou – 440 bodů! Na X. úrovni nemá takové dělo mnoho středních tanků. Nakonec, tohle bude jedno z nejmenších a nejvíce nenápadných vozidel X. úrovně, s nejvyššími hodnotami maskování ze všech středních tanků na této úrovni, takže odhalení a zasažení tohoto berserka bude těžké.

Doufáme, že vám tyto odvážné švédské střední tanky přinesou zábavné hraní. Hodně štěstí na bojišti, velitelé!

 

Poznámky k aktualizaci 1.5

 

Hlavní změny:

1. Prémiový účet WoT

Je zaveden nový typ prémiového účtu (prémiový účet WoT/PÚ WoT).

Tento typ prémiového účtu funguje pouze ve WoT. Prémiový účet WoT poskytuje bonusy ke zkušenostem, zkušenostem posádky a kreditům, a dále přístup k novým funkcím:

 1. Rezervní zásoba
  Rezervní zásoba vám umožňuje získat za týden 750 000 kreditů navíc. Dodatečný 10% bonus navíc ke kreditům, které vyděláte v bitvě, připadne do speciální pokladnice. Každých 7 dní se pokladnice otevře a všechny nastřádané kredity budou automaticky přesunuty na váš účet.
 2. Bonus pro čety
  Pokud má alespoň jeden hráč v četě PÚ WoT, pak tento hráč získá za každou bitvu +15 % ke kreditům. Ten, který PÚ WoT nemá, dostane +10 % ke kreditům.
 3. Kontrolovatelný bonus k ZK
  Díky prémiovému účtu WoT si budou hráči moci uplatnit 3x násobitel a zvýšit zkušenosti získané ve své poslední vítězné bitvě. Tento 3x násobitel se dá na výsledky bitvy uplatnit pětkrát za den.
 4. Prémiové mise
  Vlastníci prémiového účtu WoT budou mít příležitost ke splnění řetězce 3 snadných denních misí.
 5. Všichni vlastníci PÚ WoT budou mít jednu další pozici na vyloučení mapy, takže budou moci vyloučit celkem 2 mapy. Dokud je prémiový účet WoT aktivní, nebude hráč na dvou vyloučených mapách v náhodných bitvách bojovat (pouze ve standardních bitvách).

Specifika vydání prémiového účtu WoT

V den vydání získají všichni hráči stejný počet dní běžného prémiového účtu ve formě prémiového účtu World of Tanks.

Obě verze prémiového účtu budou existovat společně, ale v herním klientovi bude aktivní prémiový účet WoT. Běžný prémiový účet bude aktivní pouze tehdy, pokud prémiový účet WoT vyprší.

Související změny herního klienta

 1. Rozhraní hráčova účtu bylo přepracováno. Nyní zobrazí kliknutí na přezdívku hráče v garáži rozhraní statusu účtu, kde si hráč bude moci prohlédnout stávající status prémiového účtu a přejít do rozhraní s novými možnostmi prémiového účtu WoT. Rozhraní také umožní správu osobních záloh.
 2. Byla přidána vysvětlení a popisy pro všechny nové prvky nového prémiového účtu WoT, a také nástrojů pro jeho správu.
 3. Bonus pro čety, který poskytuje prémiový účet WoT, se nyní při hraní v četě přičítá ke stávajícímu bonusu.
 4. V obchodě si hráči mohou zakoupit pouze prémiový účet WoT.
 5. Běžný prémiový účet se nadále nedá v herním klientovi zakoupit ani získat. Běžný prémiový účet bude nahrazen prémiovým účtem WoT ve všech aspektech hry, a to včetně: misí, akcí, osobních misí atd.

2. Velké bitvy pro vozidla VIII. úrovně

 • Vydání velkých bitev pro vozidla VIII. úrovně je odloženo, protože je zapotřebí více testů.

3. Vyloučené mapy

 1. Hráči mohou ze seznamu map pro náhodné bitvy vyloučit jednu nebo dvě mapy.
 2. Standardní účet umožňuje vyloučení jedné mapy. Prémiový účet WoT umožňuje vyloučení dvou map.
 3. Vyloučené mapy fungují pouze pro vozidla IV. či vyšší úrovně.
 4. Upozorňujeme vás, že mapy se dají vyloučit pouze v režimu náhodných bitev (pouze pro standardní bitvy). Hráč například vyloučí mapu „Siegfriedova linie“, ale bude na této mapě nadále bojovat v typech bitvy „útok“ a „střetnutí“, je-li v nastavení hry odpovídající možnost zapnuta.
 5. Mapy velkých bitev se vyloučit nedají.
 6. Vyloučené mapy se dají změnit po uplynutí 4hodinového odpočtu.
 7. Při hraní v četě mají prioritu mapy vyloučené velitelem čety.

4. Úprava vzhledu vozidel

Na vozidla vše úrovní se dají použít nové nátěry.

5. Změny v mechanice ochromení

 1. Doba trvání dodatečného ochromení (způsobeného vozidlům, které jsou již ochromena) se snižuje na polovinu.
 2. Supertěžká protistřepinová vložka navíc snižuje trvání opakovaného ochromení o 20 %. Těžká protistřepinová vložka ho snižuje o 10 %.
 3. Minimální doba trvání ochromení všech samohybných děl ve hře byla snížena o 5 % z maximální doby trvání ochromení.
 4. Poškození na okraji okruhu výbuchu se změnilo z 0,15 na 0,05 u všech HE granátů (dělostřelectvo a další vozidla, která střílí HE granáty). To má za následek přepočet poškození v rámci okruhu výbuchu. Poškození způsobené nepřímými zásahy HE granátů se snižuje. Trvání ochromení se taktéž snižuje. Tyto změny nevýznamně ovlivní přímé zásahy pomocí HE granátů.
 5. Změny v technických vlastnostech některých samohybných děl.

6. Vozidla za bony

Funkce vozidel za bony byla odložena a nebude v aktualizaci 1.5 přidána. V práci na této funkci budeme pokračovat v rámci budoucích aktualizací, takže sledujte novinky na portálu hry.

7. Změny v technických vlastnostech

Británie:

 Conqueror Gun Carriage

* Rychlost granátu HE Mk. 18 se snížila o 9 %

* Rychlost granátu HE Mk. 19 se snížila o 9 %

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

 FV4005 Stage II

* Rychlost otáčení se změnila z 30 na 26 stupňů/s

* Rozptyl se změnil z 0,38 na 0,42 m

* Čas zaměření se změnil z 3 na 3,7 s

* Maximální rychlost se změnila z 35 na 32 km/h

* Rychlost couvání se změnila z 12 na 8 km/h

Německo:

G.W. Panther

* Rozptyl děla 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 se změnil z 0,66 na 0,68 m

* Rozptyl při otáčení děla 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 se zvýšil o 4 %

* Rozptyl děla 15 cm s.F.H. 43 se změnil z 0,62 na 0,64 m

* Rozptyl při otáčení děla 15 cm s.F.H. 43 se zvýšil o 5 %

* Doba nabíjení děla 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 se změnila z 27,2 na 28,2 s

* Doba nabíjení děla 15 cm s.F.H. 43 se změnila z 26 na 27 s

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

Hummel

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

GW Tiger P

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

G.W. Tiger

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

G.W. E 100

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

SSSR:

Object 261

Kapacita bedny s municí se změnila z 18 na 20 granátů

T-44-122

* Rozptyl za pohybu se snížil o 18 %

* Rozptyl při otáčení korby se snížil o 18 %

* Rozptyl se změnil z 0,43 na 0,41 m

* Rozptyl při rotaci věže se snížil o 12 %

* Čas zaměření se změnil z 3,4 na 3,0 s

* Dohled se změnil z 370 na 380 m

* Rychlost rotace věže se změnila ze 48 na 42 stupňů/s

* Úhel sklápění děla se změnil z -4 na -5 stupňů

SU-14-2 

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

S-51 

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

SU-14-1

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

212А

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

USA:

Změny v technických vlastnostech:

M12

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

M40/M43

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

M53/M55

* Okruh výbuchu se snížil o 5 %

Švédsko:

Byla přidána následující vozidla:

 • UDES 16
 • * UDES 15/16
 • * UDES 14 Alt 5

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel:

Kranvagn

* Doba nabíjení se změnila z 33 na 21,5 s

* Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku se snížila o 9 %

* Počet granátů v zásobníku se změnil ze 4 na 3

* Rychlost rotace věže se změnila ze 25 na 28 stupňů/s

* Hodnota poškození u granátu psgr m/51 se změnila ze 400 na 440

* Hodnota poškození u granátu sgr m/51 se změnila z 515 na 530

* Hodnota poškození u granátu slpprj m/51 se změnila ze 400 na 440

* Kapacita bedny s municí se změnila z 40 na 48 granátů

* Výkon motoru se změnil z 700 na 810 h.p.

EMIL II

* Doba nabíjení děla 10,5 cm TK 105-9 se změnila z 30 na 22 s

* Doba nabíjení děla 12 cm akan L/40 se změnila ze 40 na 25 s

* Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku pro dělo 12 cm akan L/40 se snížila o 11 %

* Počet granátů v zásobníku pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnil ze 4 na 3

* Počet granátů v zásobníku pro dělo 12 cm akan L/40 se změnil ze 4 na 3

* Hodnota poškození granátu sgr m/51 pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnila ze 420 na 460

* Hodnota poškození granátu slpprj m/52 pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnila z 320 na 360

* Hodnota poškození granátu slpprj m/52 pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnila z 320 na 360

* Hodnota poškození granátu psgr m/51 pro dělo 12 cm akan L/40 se změnila ze 400 na 440

* Hodnota poškození granátu sgr m/51 pro dělo 12 cm akan L/40 se změnila z 515 na 530

* Hodnota poškození granátu slpprj m/51 pro dělo 12 cm akan L/40 se změnila ze 400 na 440

* Kapacita munice pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnila ze 40 na 60 granátů

* Kapacita munice pro dělo 12 cm akan L/40 se změnila ze 40 na 48 granátů

* Výkon motoru AV-1195 se změnil ze 400 na 420 h.p.

* Výkon motoru AVS-1195 se změnil z 520 na 550 h.p.

EMIL I

* Rozptyl za pohybu s podvozkem Emil Alt 1 se zvýšil o 12 %

* Rozptyl za pohybu s podvozkem Emil Alt 2 se zvýšil o 4 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Emil Alt 1 se zvýšil o 12 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Emil Alt 2 se zvýšil o 4 %

* Rychlost otáčení podvozku Emil Alt 1 se změnila z 27 na 24 stupňů/s

* Rychlost otáčení podvozku Emil Alt 2 se změnila z 30 na 26 stupňů/s

* Doba nabíjení děla 10,5 cm lvkan m/42 se změnila z 37 na 22,7 s

* Doba nabíjení děla 10,5 cm TK 105-9 se změnila z 34 na 27 s

* Rozptyl děla 10,5 cm lvkan m/42 se změnil z 0,38 na 0,39 m

* Čas zaměření děla 10,5 cm lvkan m/42 se změnil z 3 na 3,2 s

* Počet granátů v zásobníku pro dělo 10,5 cm lvkan m/42 se změnil ze 4 na 3

* Počet granátů v zásobníku pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnil ze 4 na 3

* Poškození granátu slpprj m/52 pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnilo z 320 na 360

* Poškození granátu slpprj m/52 pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnilo z 320 na 360

* Hodnota poškození granátu sgr m/51 pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnila ze 420 na 460

* Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm lvkan m/42 se změnila z 52 na 57 granátů

* Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm TK 105-9 se změnila z 52 na 57 granátů

Japonsko:

Type 5 Heavy

* Rozptyl za pohybu podvozku se snížil o 11 %

* Rozptyl při otáčení korby se snížil o 20 %

* Rychlost otáčení se změnila z 17 na 22 stupňů/s

* Hodnota průbojnosti granátu 14 cm Capped Common Semi-AP pro dělo 14 cm/50 3rd Year Type se změnila z 249 na 257 mm

* Hodnota průbojnosti granátu 14 cm Capped Common Semi-AP Kai pro dělo 14 cm/50 3rd Year Type se změnila z 282 na 290 mm

* Hodnota průbojnosti granátu Common Type 0 Kai pro dělo 15 cm/45 41st Year Type se změnila ze 75 na 192 mm

* Hodnota poškození granátu Common Type 0 Kai pro dělo 15 cm/45 41st Year Type se změnila z 1.400 na 900

* Hodnota poškození granátu Common Type 0 pro dělo 15 cm/45 41st Year Type se změnila z 1.100 na 900

* Rychlost couvání se změnila z 11 na 15 km/h

* Změnilo se pořadí výzkum u děl 14 cm/50 3rd Year Type a 15 cm/45 41st Year Type

* Cena děla 14 cm/50 3rd Year Type se změnila z 330.000 na 332.000

* Cena děla 15 cm/45 41st Year Type se změnila z 332.000 na 330.000

* Výkon motoru se změnil z 1.200 na 1.370 h.p.

Type 4 Heavy

* Hodnota průbojnosti granátu Common Type 0 Kai pro dělo 15 cm/45 41st Year Type se změnila ze 75 na 192 mm

* Doba nabíjení děla 15 cm/45 41st Year Type se změnila z 24,5 na 22 s

* Hodnota průbojnosti granátu 14 cm Capped Common Semi-AP Kai pro dělo 14 cm/50 3rd Year Type se změnila z 282 na 290 mm

* Hodnota průbojnosti granátu 14 cm Capped Common Semi-AP pro dělo 14 cm/50 3rd Year Type se změnila z 249 na 257 mm

* Hodnota poškození granátu Common Type 0 Kai pro dělo 15 cm/45 41st Year Type se změnila z 1.400 na 900

* Hodnota poškození granátu Common Type 0 pro dělo 15 cm/45 41st Year Type se změnila z 1.100 na 900

* Změnilo se pořadí výzkum u děl 14 cm/50 3rd Year Type a 15 cm/45 41st Year Type

* Cena děla 15 cm/45 41st Year Type se změnila z 332.000 na 330.000

* Cena děla 14 cm/50 3rd Year Type se změnila z 330.000 na 332.000

O-I

* Hodnota poškození granátu HE Type 96 pro dělo 15 cm Howitzer Type 96 se změnila z 910 na 890

O-Ho

* Doba nabíjení děla 15 cm Howitzer Type 96 se změnila ze 17 na 22 s

* Hodnota poškození granátu HE Type 96 pro dělo 15 cm Howitzer Type 96 se změnila z 910 na 890

O-Ni

* Doba nabíjení děla 15 cm Howitzer Type 96 se změnila ze 23 na 24 s

* Hodnota poškození granátu HE Type 96 pro dělo 15 cm Howitzer Type 96 se změnila z 910 na 890

8. Opravy chyb

 • Hráči mohou přeškolit členy posádky na speciální vozidla, která nejsou v současné době ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Ikony typu vozidla v rozšířených panelech vozidel dynamicky nemění svou barvu při výběru Alternativního režimu (pro barvoslepé) v bitvě.
 • Je vypnuto „bezplatné“ přeškolení posádky na vozidla stejného typu.
 • Když hráč zničí vozidlo tím, že ho převrátí, tak se toto vozidlo nezapočítá do celkového počtu vozidel, která hráč zničil.
 • Oznámení o obsazení základny se zobrazí dříve, než se nahromadí potřebný počet bodů obsazování.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • V okně s gratulací se nezobrazí text podmínek mise za předpokladu, že v podmínkách mise je uveden požadovaný typ vozidla.
 • Když má hráč hovor přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • Úrovně vozidel na obrazovce zobrazené při stisknutí klávesy TAB nejsou vycentrovány ve vztahu k ikonám vozidel.
 • Když vozidlo dopadne na zem bez poškození svých modulů, přehraje se zvuk obdržení poškození.
 • Třes kruhu zaměřovače při přiblížení 16x a 25x v odstřelovacím režimu během bitev na Frontové linii.
 • Události na konci bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech neproběhne po bitvě automatická oprava/doplnění munice a spotřebních doplňků, ačkoliv je množství kreditů na účtu dostačující.
 • Ukazatel zaměřovače zůstane po přepnutí do dělostřeleckého režimu na dělostřelectvu, pokud vozidlo částečně protíná červenou linii.

9. Opravy chyb

 • Byl opraven problém, který způsoboval třes kamery v odstřelovacím režimu během přepínání mezi režimy jízdy (švédské stíhače tanků).
 • Při plnění osobní mise na zapálení nepřátelského vozidla funguje ukazatel správně.
 • Byl opraven problém, kdy se ukazatel trvání ochromení nezobrazoval po zásahu z Náletu.
 • Výsledky bitvy na frontové linii se dají zobrazit kliknutím prvého tlačítka.
 • Byl opraven problém, při kterém se ochromení chybně počítalo do osobních misí na poškození vnitřních modulů.
 • Automatické zaměřování na kolových vozidlech se nyní uzamkne na cíl za průhledným plotem.
 • Když je odhalené nepřátelské vozidlo ochromeno, pak přestane být viditelné a nepřátelský hráč použije Lékárničku, zatímco je neodhalený, tak se ukazatel ochromení nad tímto vozidlem protivníkům znovu nezobrazí, když je pak opět odhaleno.
 • Byl opraven problém s třesem ukazatele zaměřovače na terénních nerovnostech.
 • V herním klientovi byl opraven popis vozidel za odměnu.