AKTUALIZACE 1.14.1 JE TADY!

AKTUALIZACE 1.14.1 JE TADY!Odkaz na oficiální fórum

Hlavní změny

Změny map

V jihovýchodní čísti mapy „Mannerheimova linie“ (čtverce J8 a K6) byly vyhlazeny terénní nerovnosti, které způsobovaly sklouzávání vozidel do vody. Části svahu, kde vozidla ztratí trakci vůči povrchu, jsou zvýrazněny texturou.

Polní vylepšení

Nyní se dá vypnout výběr alternativní konfigurace, který se objevuje před zahájením bitvy. Nastavení je samostatné pro každé konkrétní vozidlo. Budete tak moci učinit přímo na obrazovce polního vylepšení konkrétního vozidla, a to zvlášť pro základní výzbroj (spotřební doplňky a granáty) a zvlášť pro vedlejší výzbroj (vybavení a směrnice).

Byla přidána funkce změny typu munice na načítací obrazovce bitvy.

Byla přidána funkce rychlého přepnutí duálních modifikací na obrazovce polního vylepšení. Předchozí duální modifikace je nyní automaticky zrušena.

Portál WoT: hráči nyní mohou při hledání a řazení vozidel použít filtry úlohy vozidla.

Fyzika pohybu (změny kvůli testování stroje M-IV-Y)

Byla přidána mechanika náhradního pásu.
Pro vozidla s náhradními pásy byla přidána animace poškozených částí pásu.
Do seznamu technických vlastnosti byl přidán parametr rychlosti oprav podvozku.
Do nabídky porovnání vozidel byla přidána schopnost „Opravy“.

Nabídka výběru režimu bitvy

Do nabídky výběru režimu byla přidána nová velikost dlaždic.

Dlaždice režimů, ve kterých se dají získat body Battle Passu, jsou nyní příslušným způsobem označeny.

Rozhraní

Ukazatel dobíjení děla nyní zobrazuje setiny sekundy.

U některých vozidel se standardní počet granátů v bedně s municí změnil tak, aby lépe odpovídal stávajícím situacím ve hře. Již nabitá munice se nezměnila.

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel

Čína

Type 59, Type 59 G

 • Rozptyl se změnil z 0,39 na 0,35 m
 • Doba nabíjení se změnila z 8,4 na 7,9 s
 • Maximální rychlost se zvýšila z 56 na 60 km/h

Type T-34

 • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby se snížil o 8 %
 • Rozptyl děla 57 mm 55-57FG při otáčení věže se snížil o 29 %
 • Čas zaměření děla 57 mm 55-57FG se změnil z 2,3 na 2 s

Type 58

 • Rozptyl děla 85 mm 56-85JT se změnil z 0,38 na 0,36 m
 • Doba nabíjení děla 85 mm 56-85JT se změnila z 5 na 4,8 s
 • Čas zaměření děla 85 mm 56-85JT se změnil z 2,3 na 2 s

T-34-1

 • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem T-34-1 se snížil o 8 %
 • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem T-34-1 model 2 se snížil o 9 %
 • Rozptyl děla 85 mm 56-85JT se změnil z 0,38 na 0,36 m
 • Doba nabíjení děla 85 mm 56-85JT ve věži T-34-1 se změnila z 5 na 4,8 s
 • Čas zaměření děla 100 mm 44-100JT se změnil z 2,7 na 2,5 s
 • Čas zaměření děla 85 mm 56-85JT ve věži T-34-1 se změnil z 2,9 na 2 s
 • Čas zaměření děla 85 mm 56-85JT ve věži T-34-1 model 2 se změnil z 2,3 na 2 s

T-34-2

 • Rozptyl děla 122 mm 371-122JTX se změnil z 0,44 na 0,43 m
 • Rozptyl děla 85 mm 56-85JT se změnil z 0,38 na 0,36 m
 • Čas zaměření děla 85 mm 56-85JT se změnil z 2,3 na 2 s
 • Hodnota průbojnosti granátu Po-411RH pro dělo 122 mm 371-122JTX se změnila z 250 na 280 mm
 • Hodnota průbojnosti granátu Chuan bei-411CJ pro dělo 122 mm 371-122JTX se změnila ze 190 na 212 mm
 • Maximální rychlost se zvýšila z 50 na 56 km/h

WZ-120

 • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem WZ-120 se snížil o 11 %
 • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem WZ-120 model 3 se snížil o 12 %
 • Rozptyl děla 100 mm 62-100T se změnil z 0,38 na 0,36 m
 • Rozptyl děla 122 mm 60-122T při otáčení věže se snížil o 14 %
 • Čas zaměření děla 122 mm 62-122T se změnil z 3,4 na 2,7 s
 • Čas zaměření děla 100 mm 62-100T se změnil z 2,9 na 2,5 s

121

 • Rozptyl při otáčení věže se snížil o 17 %
 • Čas zaměření se změnil z 2,7 na 2,5 s

110

 • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem 110 se snížil o 20 %
 • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem 110-1 se snížil o 22 %
 • Rozptyl děla 100 mm 62-100T se změnil z 0,38 na 0,36 m
 • Čas zaměření děla 100 mm 62-100T se změnil z 2,9 na 2,5 s

Británie

Cruiser Mk. I, Cruiser Mk. II

 • Granáty AP Mk. 1T pro dělo QF 2-pdr Mk. IX prototype byly nahrazeny za granáty AP Mk. 1Tp, ale jejich parametry zůstaly beze změny.

Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Caliban

SSSR

Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: KV-1 opancéřovaný

Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Objekt 590

USA

Pro testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: M-IV-Y

Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Convert Medium Tank T3.

Švédsko

Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Bofors Tornvagn

Známé problémy

 • V některých případech je zkreslena sekvence událostí v záznamu poškození.
 • V některých případech propadávají poražené stromy terénem.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
 • Na obrazovce s výsledky bitvy chybí záznam o dokončení poslední mise v sérii.
 • Při výstřelu do země ze vzdálenosti více než 500 m se efekt zásahu zobrazí vedle vozidla, které výstřel vypálilo.
 • Při namontování vybavení „Experimentální optika“ se hodnota dohledu zaokrouhlí dolů.
 • Při stisknutí klávesy N ve velkých bitvách se nezobrazují podmínky osobních misí.
 • Při použití příkazu „Jedu na pozici!“ na značku před bitvou se v chatu nezobrazí příslušná zpráva.
 • Na mapě „Normandie“ v režimu Frontová linie se mnohou některé švédské stíhače tanků objevit na boku.
 • Názvy vozidel v týmovém panelu jsou zobrazeny s pomocí různých typů písma.
 • Chybí hlasové oznámení o zasažení nepřátelského vozidla s jeho následným zničením.
 • Někteří hráči se mohou setkat s tím, že se jim při vstupu do režimu Mapování nezobrazí všechny scénáře. Tento problém je možné vyřešit změnou nastavení filtrů scénářů.

Opravené chyby a zdokonalení

 • Byl opraven problém, díky němuž se hráčům s vhodnými systémovými požadavky zobrazovala na Frontové linii zpráva o špatném výkonu.
 • Byl opraven problém, při němž zůstávala na Frontové linii „viset“ oznámení o událostech v bitvě.
 • Byl opraven problém, kdy se hráčům po obsazení některých zón na Frontové linii zobrazila zpráva „Napadeno“.
 • Byl opraven problém, při němž se hráčům po skončení bitvy na Frontové linii nezobrazoval důvod disciplinárních trestů.
 • Byl opraven problém, kvůli němuž se při výběru vozidla z panelu vozidel na Frontové linii vynuloval filtr primárních vozidel.
 • Byl opraven problém, při kterém se po zahájení nové fáze na Frontové linii vizuálně neměnil postup hráče.
 • Byl opraven problém, při kterém se během náhledu některých 3D stylů model vozidla měnil na model vozidla vracejícího se z bitvy.
 • Byl opraven problém se zvýšenou četností opakování map v rotaci.
 • Bylo opraven problém se zobrazením zprávy „Pancíř nebyl zasažen“ při zničení nepřátelského vozidla.
 • Byl opraven vzácný problém, při němž byly týmy zformovány se značným rozdílem v úrovni vozidel.
 • Byl opraven popis gravírování „Výhra osamoceně“.